Terveydenhuollossa on kolme eri maksukattoa eli vuosittaista omavastuuta. Vuosittainen maksukatto on terveydenhuollon, matkojen ja lääkkeiden osalta. Kun kyseisen kuluerän maksuja on kertynyt tietyn verran, on loppuvuoden palvelut huomattavasti edullisempia, ellei maksuttomia. Summat vaihtelevat

Terveydenhuollon maksukatto 683€

Julkiset eli kunnalliset terveydenhuollon menot kerryttävät maksukattoa. Maksukattoon kuuluvat muut paitsi hammashoidon, sairaankuljetuksen, lääkärintodistusten ja yksityisten lääkärikeskusten maksut. Sitä ei myöskään kerrytä maksut, joihin saa korvauksia muualta (kuten vaikka vakuutus tai toimeentulotuki).

Kun maksukatto täyttyy ja maksuja on kertynyt 683€ saman vuoden aikana, asiakas on oikeutettu vapaakorttiin. Vapaakortin myöntää se laitos, jossa asiakkaan maksukatto täyttyy. Tämän jälkeen maksuja ei peritä loppuvuodelta, lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon päivämaksua (22,50€).

Henkilön tulee itse seurata maksujaan. Sen voi tehdä, vaikka säästämällä laskut tai keräämällä listaa maksuista.

Alle 18-vuotiaan maksut lasketaan mukaan huoltajan maksukattoon. Täyttyessään maksuvapautus koskee molempia.

Lääkkeiden vuosiomavastuu 572€

Kelan korvauksen piiriin kuuluvat reseptilääkkeet, voiteet ja kliiniset ravintovalmisteet kerryttävät lääkkeiden maksukattoa. Myös 50€ alkuomavastuu kerryttää sitä. Vuosiomavastuuseen kuuluvat myös lääkkeet, joihin saa muualta (kuten vaikka toimeentulotuki tai vakuutus) korvauksia.

Jos lääkkeiden vuosiomavastuusi ylittyy, maksat loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50€ omavastuun. Maksukaton täyttymistä voi seurata kelan sivuilla ja kelalta lähetetään kirje, kun summa on täyttynyt.

Matkojen maksukatto 300€

Matkojen maksukattoa kerryttävät terveydenhuollon ja kuntoutuksen matkat ja tutkimuskäynnit. Myös yksityisen terveydenhuollot matkat kerryttävät sitä.

Kulut lasketaan lähimmän toimipaikan ja halvimman kulkuneuvon mukaan.

Kertaomavastuu yhdeltä matkalta on 25€, mutta kaikki matkat kerryttävät vuotuista maksukattoa.

Maksukaton täytyttyä ovat loppuvuoden terveydenhuollon matkat maksuttomia. Tähän saa kelalta tositteen maksukaton täytyttyä.

Terveydenhuollon maksukatot


Vuosi-
omavastuu

Terveyden-
huolto 683€

Lääkkeet 572€

Matkat 300€

Mikä
kerryttää

Julkinen
terveydenhuolto
Kelan korvauksen piiriin kuuluvat resepti
lääkkeet, voi
teet ja kliiniset ravintovalmisteet

Terveydenhuollon, kuntoutuksen ja tutkimuskäyntien matkat

Kulut maksuka-
ton täyttymisen
jälkeen

Pääsääntöisesti maksutta,
lyhytaikainen
laitoshoito
22,50€/vrk

Käsittely-
maksu 2,50€
ostettavaa valmistetta koh
den.

Maksuton

Miten toimin
maksukaton
täytyttyä?
Pyydä todistus siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa maksukatto täyttyy. Kelalta saat
kirjeen, jossa
ohjeet. Tieto
menee suoraan apteekkiin.
Kelalta saat
kirjeen, jossa
ohjeet.

Maksujen kohtuullistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin voi hakea alentamista tai perimättä jättämistä. Tämä perustuu maksukykyyn. Asiakasmaksulaissa todetaan, että maksua on kohtuullistettava, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä.

Eri kunnissa on tähän omia käytäntöjään. Googlehaku asiakasmaksujen alentaminen ja oman asuinkuntasi nimi antaa usein vastauksen siihen, miten asia hoidetaan omassa kunnassasi.

Tämän tiedotteen on laatinut SLE-yhdistyksen edunvalvontavastaava Elina Eklund. Mikäli sinulle jäi kysyttävää, laitathan viestiä: edunvalvonta(at)sle-yhdistys.fi