SLE-yhdistyksen vuosikokous päätti vuoden 2020 jäsenmaksun suuruudeksi 18€.

Perusteena pieneen nostoon on kulujen nousu, koska Reumaliitossa vaihtuu jäsenrekisterin ylläpito ja laskutuskäytäntö. Reumaliitolle maksettava osuus tulee tällöin nousemaan.

Jäsenmaksumme on pysynyt vuosia samana, vaikka kulut ovat lisääntyneet. Edelleen summa on maltillinen. Suunnittelemme toimintaa, jolla saadaan jäsenmaksulle enemmän vastinetta.