Joko olet vastannut kyselyyn koronaviruksen vaikutuksista arkeesi? Eurooppalaisten harvinaisyhdistysten kattojärjestö EURORDIS tekee selvitystä COVID-19-pandemian vaikutuksista harvinaissairaiden elämään. Kysely on kohdennettu harvinaissairaille ja heidän läheisilleen. Kyselyyn voi vastata suomeksi, vastaaminen vie noin 15 minuuttia.
Tavoitteena on koota tietoa harvinaissairaiden erityistarpeista COVID-19-pandemian aikana sekä tarjota käytännön ratkaisuja sen varmistamiseksi, että harvinaissairaat otetaan huomioon pandemiaan liittyvissä toimissa. Jakamalla kokemuksesi autat!

Kyselyyn linkistä, kielivalinnoissa mukana myös suomi:
https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/EURORDIS75/COVID_INTERFACE/questionnaire.htm?fbclid=IwAR20cHLFgcq7Bh_0LFy6hCPtj7H_Ka-pC5lkhblhkWSLarz5Qxnc6XMEiCI