Vertaistuki

Kaipaatko sinä vertaistukea? Haluatko jutella toisen henkilön kanssa, jolla on kokemuksellista tietoa samoista asioista, joita sinäkin olet käymässä läpi?

Voit olla yhteydessä Suomen Reumaliiton kouluttamiin vertaistukijoihin. He ovat olemassa juuri sitä varten.

Vertaistukihenkilötoiminta on vapaaehtoista ryhmätoimintaa tai muunlaista tukitoimintaa. Siinä henkilöt, joita yhdistää yhteinen elämäntilanne, vamma tai sairaus, tukevat toisiaan jakamalla kokemuksiaan ja tuntemuksiaan.

Vertaistuki on kokemuksellista asiantuntijuutta, jonka perustana on luottamuksellisuus. Vertaistuen tarkoituksena on tuoda voimavaroja ja mielen virkeyttä arkeen ja sairauden kanssa elämiseen.

Vertaistukihenkilö

 • on vaitiolovelvollinen
 • on ollut joskus samantyyppisessä tilanteessa kuin sinä nyt
 • on vierellä kulkija, myötäeläjä
 • haluaa auttaa sinua löytämään omat voimavarasi
 • on sitoutunut toimintaan sovitusti
 • ei ole ammattiauttaja
 • saa koulutuksen ja ohjauksen vertaistukihenkilönä olemiseen

Hyötyä vertaisista

 • edistämään jaksamistasi
 • tukemaan paranemistasi/kuntoutumistasi
 • auttamaan sairautesi/elämäntilanteesi hyväksymisessä
 • kuuntelemaan
 • tuettavana saat tukea juuri silloin, kun sitä koet tarvitsevasi
 • saat vinkkejä sairauden kanssa elämiseen
 • voit luoda sosiaalisia suhteita, saat onnistumisen kokemuksia, ymmärrystä ja uusia näkökulmia

Yhteydenotto

Lisätietoa ja vertaistukijoiden yhteystiedot löydät Reumaliiton sivuilta.

Vertaistukipuhelin

Yhdistyksellä on vertaistukipuhelin, johon voit soittaa maanantaisin ja tiistaisin kello 11 - 17 välillä.

Puhelinnumero: 045 108 8588 

Vertaistukipuhelin on poissa käytöstä tiistaina 23.8.2022.

Vertaistukiryhmien osoitteet

Siipien havinaa

Kaikille avoin ryhmä

https://www.facebook.com/groups/176741655794865

Lupus Suomen jäsenten facebook ryhmä

DLE- ryhmä

Kaikille avoin vertaistukiryhmä

https://www.facebook.com/groups/612719605420617